You are currently viewing İş Güvenliğinin Önemi ve İş Kazalarının Etkileri

İş Güvenliğinin Önemi ve İş Kazalarının Etkileri

  • Post author:
  • Post category:Genel
  • Post comments:0 Yorum

İş güvenliği, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınan önlemler ve uygulanan kurallar bütünüdür. İş güvenliği, hem çalışanların hem de işverenlerin hem de ulusal ekonominin yararına olan bir kavramdır. İş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışma verimliliğini artırmak, işletme maliyetlerini azaltmak, sosyal refahı yükseltmek ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak için gereklidir.

İş kazaları, çalışanların bedensel veya ruhsal zarar görmesine, hatta ölmesine neden olan beklenmedik olaylardır. İş kazaları, sadece çalışanları değil, ailelerini, işletmelerini ve toplumu da olumsuz etkiler.

Bir yanıt yazın