Çift Taraflı Çelik Çoklayıcı

BAN K62 Çift Taraflı Çelik Çoklayıcı

Özellikler

Kilitleme noktasında birden fazla işçi tarafından kilitleme gerçekleştirmeye olanak sağlar.

Bakım ve onarımlar yapılırken ekipmanları çalışmaz durumda tutabilirsiniz.

Ekipman, son işçi güvenlik asma kilidi çoklaycıdan çıkarana kadar açılamaz.

Çelik Çoklayıcı, 6 adede kadar asma kilit tutabilir.

Asma kilit delik çapı: 11mm

Kanca çapı: 8,5mm

Bir tarafının çene çapı 44,5mm, diğer tarafı 18,5mm’dir.