Gerginlik Detektörü TAG780D

TAG780D Gerginlik Detektörü, dijital ortamda

Standartlar:

CEI 61243-3, NF EN 61243-3, NF EN 61010-1 Uyum formu EDF n°
C211 uyumluluğu, CE UTE C 18-510 elektrik güvenliği genel talimatlarının ve NF EN 50110-1
elektrik kurulumları standartlarının gerekliliklerine uyulmasını sağlamaktadır.

Kullanım:

• Gerilim dedektörü: AC / DC
• Polaritenin belirlenmesi
• Tek kutuplu aşama göstergesi
• Aşama rotasyonu
• Fonksiyonel oto-test, devamlılık kontrolü ve test kablosu

Özellikler:

• 5 ila 1000 V ’a kadar gerilim seviyesi kontrolü
• Tehlikeli gerilim saptama göstergesi
• AC / DC ayrımı
• Tek kutuplu aşama göstergesi (birbirine dokunma noktası)
• Ergonomik tasarımIı IP2X uçlar
• ELV tehlikeli gerilim göstergesi (bataryasız çalışmaktadır)
• Işıklı gerilim gösterme ekranı (piktogram)
• Tek gösterge lambası tek fonksiyon => daha iyi algılama
• Birkaç dilde manuel kullanıcı.

Gerilim seviyesinin kontrolü:
2 uç arasında:
• LED’li seviye geçişi göstergesi: 120, 230, 400 ve 1000 V AC ve DC
• Devam eden gerilim (+ veya – ) 2 kutuplu diyot ile gösterilmektedir.
• Alternatif gerilim (+ ve – ) olan bu 2 diyotun aynı anda yanması ile gösterilmektedir.
• Sesli uyarı 230 V gerilime kadar aralıklı, 400 V gerilimden sonra sürekli olarak uyarı verir.
• ELV tehlikeli gerilim göstergesi (bataryasız çalışmaktadır)
• Gerilim değerinin +/-%3 duyarlılıkla gösterilmesi

Özellikler:

Elektrik ile ilgili özellikler:
• LED’li seviye geçişi göstergesi: 120, 230, 400 ve 1000 V AC ve DC
• 15 Hz ila 60 Hz arasında alternatif şebeke frekansı
• Maksimum gerilimde Ur kullanımı: 1000 V eff. – maksimum tüketim < 3.5 mA RMS
• Kurulum bölümü 1000 V cat. IV (NF EN 61010-1 / CEI 61010-1’e göre)
• N sınıfı kapsamı (-15°C’den +45°C’ye kadar)
• Fonksiyon periyodu: ON = 30 s maks. OFF = 240 s mini
• 100 V(Ph-N)’dan fazla ya da eşit nominal gerilime üç aşamalı ağ için “ 2 kablolu” aşama rotasyonu kontrolü.
• Sesli alarm ile 80 (+0% +50%) altındaki devre dayanıklılığı için 2 uç arasında doğrudan devamlılık kontrol cihazı. Devamlılık
modunda gerilim geri dönüşlerine karşı koruma.
• Koruma düzeyi: IP65
• “Harici” tip, yağmur altında kullanılabilmektedir.
• Kablo: 1m, çift yalıtımlı elastik kablo.

İçerden besleme:
• 2 x LR03 1.5 volt alkalin (AAA)
• Oto-testten sonra zayıf batarya seviyesi göstergesi

Teknik Doküman